Πως θα δηλώσετε τα έσοδα σας από την airbnb στην φορολογική σας δήλωση.

Πως θα δηλώσετε τα έσοδα σας από την airbnb στην φορολογική σας δήλωση.

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχετε να διευθετήσετε στην περίπτωση που ενοικιάζετε ακίνητα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι και οι φορολογικές σας υποχρεώσεις. Η lovebnb.gr σε…