Δεν έχετε κρατήσεις στην airbnb ?

Δεν έχετε κρατήσεις στην airbnb ?

Η χρονιά φέτος όπως ήδη καταλαβαίνετε δεν είναι καλή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Μειώσεις στις αφίξεις, άνοδος γειτονικών τουριστικών προορισμών, προβλήματα που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη χρονιά με…

Ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων με την LoveBnB

Ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων με την LoveBnB

Ο στόχος μας είναι ένας! Να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε ώστε να δουλεύετε λιγότερο και να κερδίζετε περισσότερα. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας, θεωρούμε ότι…